Sneek – Blauwhuis – Heeg – Roodhuis

 

Mededelingen

Samenloop voor Hoop, 24 en 25 september 2016

Persbericht Op zaterdag en zondag 24 en 25 september 2016 van 16:00 tot 16:00 uur organiseert een enthousiast team vrijwilligers de SamenLoop voor Hoop Sneek-SWF 2016. De SamenLoop is een 24-uurs estafette-wandelevenement voor teams uit heel Súdwest-Fryslân. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker, deze gaat immers ook 24 uur door. Het […]» Lees verder »

Nieuw boek van Mgr. Gerard de Korte: GEROEPEN TOT HOOP

In ‘Geroepen tot hoop’ schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid.  De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek […]» Lees verder »

Carnaval in de Sint Martinuskerk: 3x Alaaf

  Op zondag 7 februari om 12:11 uur begon voor de 7e keer alweer de jaarlijkse Carnavalsviering in de Sint Martinuskerk te Sneek “Je moet waarschijnlijk van katholieke huize zijn om een grote hoeveelheid vrolijke loom en leut moeiteloos te combineren met ernst en eerbied,” aldus redacteur Wim Schrijver Leeuwarder Courant in Samenkomst van maandag […]» Lees verder »


 

Sint Antonius van Padua ParochieSinds een aantal jaren werken de parochies van Sneek, Blauwhuis, Roodhuis en Heeg samen binnen de Vierpas. De vier parochies vormen per 1 januari 2014 de Sint Antonius van Padua parochie. De basis voor de Sint Antonius van Paduaparochie is het pastoraal plan, dat op 26 november 2011 door het bisdom Groningen-Leeuwarden is gepresenteerd. Iedere kerkgemeenschap zal zoveel mogelijk zijn eigen kleur en karakter behouden. Wij hopen elkaar te vinden op alle terreinen die het Kerk-zijn mogelijk maken zoals liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsbouw. Het doel is door elkaar op te zoeken en de krachten te bundelen een klimaat te scheppen waarin het Evangelie plaatselijk en in groter verband aan de komende generaties kan worden doorgegeven.

 

Agenda komende 10 dagen
Nov
20
ma
09:15 Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Nov 20 @ 09:15 – 09:45
Aanvangstijd gewijzigd!
Nov
22
wo
09:15 Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Nov 22 @ 09:15 – 09:45
Aanvangstijd gewijzigd!
Nov
23
do
08:45 Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Nov 23 @ 08:45 – 09:45
 
Nov
24
vr
19:00 Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Nov 24 @ 19:00 – 20:00
 
Nov
26
zo
11:00 Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Heilige Mis @ Sint Martinuskerk Sneek
Nov 26 @ 11:00 – 12:00
Pastoor P. van der Weide
Nov
27
ma
09:15 Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Nov 27 @ 09:15 – 09:45
Aanvangstijd gewijzigd!
Nov
29
wo
09:15 Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Heilige Mis @ kapel Bonifatiushuis
Nov 29 @ 09:15 – 09:45
Aanvangstijd gewijzigd!